Средња музичка школа

Ученици се уписују у средњу музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

  • успеха на пријемном испиту и

успеха у претходном школовању, и то:
- општег успеха у основној музичкој школи, 
- општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

За упис у музичку школу вокално–инструменталног одсека, односно за образовни профил музички извођач, кандидат полаже пријемни испит из 2 дела:

  • инструмент /соло певање,
  • солфеђо са теоријом музике.

За упис у музичку школу теоретског одсека, односно за образовни профил музички сарадник кандидат полаже пријемни испит из 3 дела:

  • писмени испит из солфеђа,
  • усмени испит из солфеђа,
  • тест из теорије музике.

Када већи број кандидата, од броја предвиђаног за упис у музичку школу, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђаног за упис, имају кандидати који имају већи број бодова из главног предмета.

Кандидати који желе да упишу два одсека (један као редовни ученици, а други као ванредни) полажу пријемни испит по програму за упис у музичку школу теоретског одсека, односно за образовни профил музички сарадник.

Ученици који нису завршили ОМШ полажу диференцијални испит на нивоу градива завршног разреда ОМШ који се састоји из 3 дела:

  • солфеђо,
  • теорија музике,
  • инструмент /соло певање, 

па након тога приступају полагању пријемног испита.

Пријемни испити се одржавају у роковима које одреди Министарство просвете и науке Републике Србије.

Новости

Free Joomla! template by L.THEME