Запослени

Управа школе:

Јован Тошић, директор

Административно-финансијска служба:

Татјана Шундек, секретар

Иванка Милекић, шеф рачуноводства

Стручни сарадници:

Славица Тимотијевић, педагог

НАСТАВА

 Актив клавира: 

Весна Јањић, клавир, корепетиција - председник Актива 

Магдалена Поповић, клавир, корепетиција

Марија Рудеж Тишма, клавир

Маја Милекић, клавир, корепетиција

Ирена Јовановић, клавир

Софија Станковић, клавир, упоредни клавир

Наташа Плећаш, клавир

Марија Тиосављевић, клавир, корепетиција

Милан Радовановић, клавир, упоредни клавир

Владимир Ратковић, корепетиција, упоредни клавир

Настасија Татовић, клавир, корепетиција

Александар Поповић, клавир, корепетиција

Филип Лукић, клавир

Јован Тошић, клавир

Маријана Чворовић, упоредни клавир

Тијана Вукосављевић, упоредни клавир

 Актив хармонике:

Момчило Максимовић, хармоника - председник Актива

Александар Р. Поповић, хармоника

Милан Митровић, хармоника, оркестар хармоника

Гордана Ковачевић, хармоника

Гордана Попадић-Драгићевић, хармоника

Марко Милетић, хармоника

Актив гудачких инструмената:

Смиљана Царевић, виолончело - председник Актива

Оливера Филиповић, виолина

Братислав Лукић, виолина

Милица Коврлија, виолина, оркестар

Јелена Рубаковић, виолина

Милена Бошковић, виолина

Весна Танасковић, виолончело

Актив дувачких инструмената:

Иван Милошевић, кларинет - председник Актива

Вања Азањац, флаута

Сузана Марочик, флаута

Карољ Марочик, флаута

Милан Павловић, саксофон

Александар З. Поповић, кларинет

Ђорђе Јаћимовић, труба

Актив трзалачких инструмената:

Тања Саздановић, гитара - председник Актива

Гвозден Станковић, гитара

Снежана Јевтовић, харфа

 Актив соло певања:

Драгана Вуковић, соло певање - председник Актива

 Актив теоретских предмета:

Александар Јеринић, солфеђо, хармонија - председник Актива

Милекић Ацо, солфеђо, теорија музике

Мирела Меселџија, солфеђо, теорија музике

Дарко Јокић, солфеђо, теорија музике

Гордана Ковачевић, теорија музике, музички инструменти, етномузикологија

Драгана Вељковић, историја музике

Јелена Ратковић, музички облици, дириговање, хор

Филип Лукић, солфеђо, контрапункт

Наталија Радовановић, солфеђо, теорија музике, хор

Маријана Чворовић, солфеђо, теорија музике

Тијана Вукосављевић, свирање хорских партитура, увод у компоновање

Бранко Бајић, солфеђо

Опште-образовна настава:

Слободан Николић, српски језик и књижевност

Бојан Памучар, српски језик и књижевност

Весна Гостиљац, енглески језик

Јована Ресимић, италијански језик

Марија Вучићевић, информатика

Мила Лекић, историја

Славица Негојевић, историја

Зорица Новковић, биологија

Миланка Павловић, физика

Светлана Томашевић, социологија

Биљана Домановић, психологија

Наташа Васиљевић, филозофија

Александар Бјелић, физичко васпитање

Ђорђе Радојковић, верска настава

ВАННАСТАВА

  Помоћно особље:

Мирјана Чолић, помоћни радник

Драгица Татовић, помоћни радник

Славица Ненадовић, помоћни радник

Јасмина Оцокољић, помоћни радник

Александар Мијатовић, домар 

Новости

Free Joomla! template by L.THEME