Историјат

МУЗИЧКА ШКОЛА „Др Војислав Вучковић“ Чачак

 

У записник са редовне годишње скупштине КУД „Абрашевић“ која је одржана 13. марта 1952. године уписано је: „говорило се о могућности оснивања Музичке школе при друштву „Абрашевић“, у којој би се оспособљавалимлади кадрови на културно-уметничком пољу, обзиром да се располаже са добрим наставним кадром“. Управник друштва обећава да ће се свим силама залагати за оснивање Музичке школе при Друштву, наравно, уз помоћ народних власти. Убрзо је, 2. јула, формиран иницијативни одбор у који су ушли виђенији људи Чачка –професори, просветни инспектори, секретар партијског комитета, председник Среског синдикалног већа, главни уредник локалних новина „Чачански глас“ лекари и други.

На састанку иницијативног одбора, 25. августа 1952. године, управи „Абрашевића“ поднет је извештај о припремама за почетак рада ниже музичке школе: купљена су два клавира, а два су добијена од Министарства просвете Народне Републике Србије, набављено је неколико виолина, обезбеђене су четири учионице за индивидуалну и једна за групну наставу у згради Среског синдикалног већа у Кужељевој улици у Чачку.

            „Чачански глас“ је 2. септембра исте године објавио конкурс: „У времену од 1. до 10. септембра вршиће се упис у НИЖУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ У ЧАЧКУ. Конкурисати могу деца почев од II разреда основне школе, као и радничка и средњошколска омладина закључно са 24 године. Настава у школи изводиће се по плану и програму државних нижих музичких школа, а изводиће је стручни наставници: клавир-Јелена Трифуновић, Персида Стојановић и Станко Холочек; виолину-Божидар Циврић; виолу-Станко Холочек; флауту- Рашо Бадњаревић и С. Холочек; хармонику- Драгољуб Јовашевић и С. Холочек; кларинет и фагот- С. Холочек; контрабас- Димитрије Трифуновић и Мирко Ђунисијевић; соло певање- Персида Стојановић; позауну- Мирко Ђунисијевић; теорију музике (солфеђо) и хорско певање (обавезно за све ученике) и удараљке- Драгољуб Јовашевић. Школа ће се издржавати од школарине и помоћи народних власти и предузећа. Пријемни испити 8испитивање слуха, дара за музику) обaвиће се од 10. до 15. септембра, а настава ће почети 1. октобра“ Овај оглас је потписала Нужа музичка школа при КУД „Абрашевић“ Пријавило се 414 ученика, а на птијемни испит дошло их је 315. За одсек народних инструмената јавило се 57, виолине – 39, клавира – 40, дувача – 10. Због недостатка слуха одбијено је 40 кандидата. Настава је, са великим бројем уписаних, почела 1. октобра 1952. године.

            Народни одбор градске општине у Чачку, на својој 13. седници одржаној на дан 28. август 1953. године, на предлог Савета за просвету и културу градске општине, а на основу чланова 2, 4, 14 и 57 тачка 22. Закона о народним одборима градова и градских општина донео је РЕШЕЊЕ да се у Чачку оснује Нижа музичка школа (пошто се постојећа сматрала делом КУД „Абрашевић“). Уједно, наложено је Секретаријату за просвету и културу да прибави сагласност Републичког савета за просвету и културу за оснивање и рад ниже музичке школе.Та сагласност је добијена и од 1. јануара 1954. године Нижа музичка школа у Чачку званично је постала државна установа. Њену делатност почео је да финансира Градски народни одбор. За директора је постављен Божидар-Божо Циврић, учитељ, за сталне наставнике Момир Ивановић и Јелена Трифуновић, а за хонорарне Драгољуб Јовашевић, Станко Холечек, Персида Стојановић, Радомир-Рашо Бадњаревић, Трајко Јовановић и Божана Хушман. У записник са прве седнице Наставничког савета унесени су подаци о ђацима. Код божане Хушман: 22 ученика виолине, код Циврића – 10 ученика виолине, код Момира Ивановића – 21 ученик клавира, код Холечека – 19 ученика клавира и трубе, код Трајка Јовановића – 5 ученика кларинета и обое, код Персиде Стојановић – 14 ученика клавира, код Бадњаревића – 2 ученика флауте и код Јовашевића – 2 ученика клавира.

Новости

Free Joomla! template by L.THEME