Школа данас

ШКОЛА  ДАНАС

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ данас, поред матичне школе у Чачку у улици Цара Душана број 25, има у свом саставу и 3 издвојена одељења: у Горњем Милановцу, Лучанима и Гучи. Укупан број ученика је 460 - у основном образовању 380 и око 80 ученика у припремном разреду.

У школи постоји једанаест одсека на којима се ученици образују: клавир, хармоника, флаута, кларинет, саксофон, труба, виолина, виолончело, гитара, ренесансна харфа и соло певање.

Школа користи школски простор у улици Цара Душана 25 у Чачку и простор при основним школама за поменута издвојена одељења. Укупна површина школске зграде у матичној школи је 2000 квадратних метара и 250 квадратних метара у издвојеним одељењима. Школа има 19 кабинета за индивидуалну наставу, 4 за групну и 3 за разредну наставу, модерну концертну салу са 180 седишта, камерну салу са 50 седишта. 

Просторије, које су у функцији наставе опремљене су одговарајућим намештајем, опремом и потребним наставним средствима, а у складу са Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу “Просветни гласник” број 19 од 30.9.1997. године и у складу са Нормативом посебног школског простора, опреме, наставних средстава за образовне профиле музичке струке “Службени гласник РС- Просветни гласник, број 9 од 23.10.1991.године.

Од септембра 2006. године, после добијања Сагласности од Министарства просвете и спорта републике Србије, у оквиру школе почиње са радом и одељење средње музичке школе у два образовна профила: музички извођач и музички сарадник. У овом тренутку, одељење средње музичке школе похађа 51 ученик у четири разреда.

Велики број ученика учествује на републичким и међународним такмичењима о чему говори и број освојених награда  и назива ЛАУРЕАТ. У токе ове школске године биће организована школска такмичења из солфеђа и других теоретских дисциплина као и такмичење клавириста. 

У школи постоји хор ученика основне школе, хор ученика средње школе, гудачки оркестар и оркестар хармоника а у плану је и организовање симфонијског оркестра. 

Новости

Free Joomla! template by L.THEME