Матеја Лалић

Матеја Лалић рођен је 1993. године. На Факултету уметности у Косовској Митровици стекао је звање Мастер музички уметник-кларинетиста.