Неда Шутић

Неда Шутић

Неда Шутић рођена је 5. 11. 1988. године. Завршила је Средњу Медицинску школу у Чачку, општи смер. Своје основне и мастер академско образовање биологије-смер биолог-еколог завршила је на ПМФ Универзитета у Крагујевцу, са просечном оценом 9,26.

Обавила је и  стручну праксу у ‚‚Институт за проучавање мора ” Котор- физичка, хемијска, биолошка анализа воде, идентификација алги, изучавање фауне бентоса.

Има положену Лиценцу за: Правно и одговорно лице за безбедност и здравље на раду. Рецезент је  Издавачке куће Вулкан.

Поред тога, поседује и сертификат за израду пројеката, па је тако:

 • Координатор пројекта „Чишћење дивљих депонија на територији града Чачка“ .
 • Учесник у изради пројекта и презентација пројекта представницима Форума цивилне акције и контролисање финансијских средстава за имплементацију пројекта.
 • Координатор пројекта „Адаптација Основне школе Ратко Митровић у Овчар Бањи“
 • Координатор пројекта за снимање филма „Млади истраживачи“
 • Координатор пројекта „Еко-пакет креативни конкурс”
 • Координатор пројекта „Еко-школа”
 • Координатор пројекта „Наша шума, наша брига”
 • Координатор пројекта „Зелена еко учионица”
 • Координатор пројекта „Еколошке активности ОШ Прељина”
 • Координатор пројекта „Активности младих еколога ОШ Филип Филиповић”

 

 

Радна искуства у просвети:

 • Основна школа „Ратко Митровић“ где је и администратор у руководилац информационог система Доситеј
 • Основна школа „Прељина“
 • Основна школа „Филип Филиповић“
 • Средња музичка школа „Др Војислав Вучковић“