Close

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Поштовани ученици, родитељи,

према Календару Министарства просвете науке и технолошког развоја у четвртак, 17. 06. 2021. године у временском периоду од 8-16 часова, потребно је доставити документацију, како би се формирала коначна ранг листа кандидата за упис у први разред средње музичке школе за школску 2021/2022. годину. Од докумената је потребно доставити:

  • Оригинална сведочанства из основне школе (шести, седми и осми разред)
  • Оригинална сведочанства из основне музичке школе, и то:

–  сведочанства из четвртог, петог и шестог разреда за шестогодишње музичко образовање.

-сведочанства из другог, трећег и четвртог за четворогодишње музичко образовање.

Коначна ранг листа кандидата за упис у музичку школу се формира на следећи начин:

Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха у основној музичкој школи и општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну музичку школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха из последња три разреда основне школе и успеха на испиту за ниво основне музичке школе.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже се бројем 2.

Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири године исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже са бројем 2.  Укупан број бодова заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех у последња три разреда основне школе које је кандидат завршио исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда основне школе, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже се бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као редовни ученици или студирају остварују 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

У Чачку,                                                                                                           Директор школе

07.06. 2021.                                                                                                       Јован Тошић

Поделите на: