Close

Музички извођач класичне музике

Сваки ученик који заврши основну музичку школу на одсеку за класичну музику, може да приступи полагању пријемног испита за овај образовни профил. Постоји могућност уписа и без претходно завршене основне музичке школе или са непотпуном основном музичком школом. У том случају се прво полаже испит за ниво основног музичког образовања (диференцијални испит) по плану и програму за основну музичку школу.

Школовање на овом образовном профилу у средњој музичкој школи траје четири године. Главни предмет је један од инструмената или соло певање, за које је ученик положио пријемни испит.

Током школовања ученици, сем главног предмета, изучавају и уже стручне предмете, а то су: камерна музика, читање с листа, оркестар, клавир и стручне теоретске предмете као што су солфеђо, хармонија, контрапункт, историја музике… Својим умећем свирања имају прилике да се покажу као солисти, камерни музичари или оркестарски музичари. Ученици наступају на многобројним концертима Школе, на градским манифестацијама, или такмичењима широм земље и иностранства.

Успешним полагањем матурског испита ученик стиче звање: музички извођач – класична музика. У току завршног разреда ученици се припремају за пријемни испит на високошколским установама: Академија уметности у Новом Саду, Факултет музичке уметности у Београду, или академијама у другим градовима Србије, или у иностранству.

Студенти класичног инструмента након завршених мастер студија могу да се определе за педагошки рад, и такође, постоји могућност  да буду професионални извођачи – солисти или чланови камерних група, оркестара, а соло певачи имају могућност да се запосле као солисти, хорски или концертни певачи.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА


 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

У средњој музичкој школи настава се изводи као индивидуална, групна и разредна. час траје 45 минута. Наставник корепетитор држи један час недељно сваком ученику у присуству његовог наставника главног предмета и самостално као припрему за јавни наступ у оквиру додатне и допунске наставе, осим код главних предмета клавир, хармоника, гитара, харфа.

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ ПРЕМА ВРСТИ ПРЕДМЕТА

• Индивидуална настава: Главни предмет, Упоредни клавир

• У групама од 2 ученика: Читање са листа, Клавирски дуо

• У групама од 2 до 4 ученика: Камерна музика

• У групама од 5 до 8 ученика: Солфеђо, Хармонија, Музички облици, Контрапункт

• У групама од 9 до 16 ученика: Етномузикологија, Историја музике са упознавањем музичке литературе, Национална историја музике, Музички инструменти

• У групама до 30 ученика: Оркестар/Хор

Поделите на: