Close

Други циклус основне музичке школе

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“,бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 123/2021 члан 57 став 2 ): Ученик који није завршио први циклус основне музичке, односно основне балетске школе може да се упише у други циклус након положеног испита за проверу знања .

Поделите на: