Close

Учешће родитеља ученика за побољшање услова образовања и васпитања

У Музичкој школи ,,Др Војислав Вучковић”, одлуком Школског одбора постоји добровољно учешће родитеља деце и ученика за побољшање услова образовања и васпитања, са циљем да се употребом тих средстава обезбеди виши стандард образовања у школи.

Средства која се уплаћују од стране родитеља/законских заступника ученика, користе се за:

  • куповину школских инструмената;
  • куповину осталих наставних средстава;
  • такмичења ученика (котизације и превоз);
  • за друге потребе ученика;

Новчани износ за добровољно учешће родитеља деце и ученика за побољшање услова образовања и васпитања износи 3000 динара по полугодишту за прво дете које похађа Музичку школи, 2000 динара за друго дете које похађа Музичку школу, док за треће и свако следеће дете бесплатно.

Све додатне информације родитељи/законски заступници ученика могу добити од одељенских старешина.

Пример уплатнице налази се у прилогу

Поделите на: