Close

Шта је добровољно учешће родитеља?

Музичка школа у свом систему финансирања поред буџетских средстава које добија од града Чачка располаже и са сопственим средствима која се добијају добровољном уплатом од стране родитеља ученика.

Уколико из једног домаћинства школу похађа једно дете добровољна уплата износи 6000 дин. (из две рате) на годишњем нивоу, уколико из једног домаћинства школу похађа двоје деце, за друго дете добровољна уплата износи 4000 дин. (из две рате) на годишњем нивоу, а за треће и свако наредно дете добровољна уплата се не плаћа.

Сопствена средства се користе за куповину нових инструмената и поправку постојећих, путовања и исхрану ученика на тамичењима, котизације (донације) за учешће на такмичењима, набавку наставних средстава за учионице и друге просторије у којима се изводи настава, набавка гардеробе за школске хорове и оркестре и за остале потребе везане за наставни процес.

Вашом добровољном уплатом омогућавате да све горе наведено буде могуће обезбедити у текућој школској години.

Пример уплатнице налази се у прилогу

Поделите на: