Close

Основна музичка школа

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред, по правилу у јунском или августовском року. На пријемном испиту проверава се слух, ритам и музичка меморија. Ученици који су похађали програм припремног разреда, полажу пријемни испит.

У основној музичкој школи, након полагања провере способности, у зависности од узраста детета, ученици могу да се определе за жељени инструмент или певање.

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест година и четири године у зависности од врсте инструмента, у два образовна циклуса.

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: клавир, виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, хармоника, флаута, обоа,труба, кларинет, саксофон. У први разред основне музичке школе за наведене  инструменте може да се упише ученик од 9 година и млађи;

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: соло певање и контрабас. У први разред основне музичке школе за наведене  инструменте може да се упише ученик од 11 година и млађи;

У први разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији;

Програм наставе и учења у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, оркестра, хора и камерне музике).

Поделите на: