Close

Ванредно школовање

Пријемни испит за упис у ОМШ

Програм пријемног испита – провере способности кандидата:

1. једна песма,

2. провера ритма,

3. провера музичке меморије.

Пријемни испит за упис у СМШ

Ванредни ученици средње школе полажу пријемни испит и уписују се у први разред СМШ исто као и редовни ученици – морају положити пријемни испит према истом календару и стручном упутству за спровођење пријемног испита кад и редовни ученици.

Статус ванредног ученика стиче се уписом, а упис је обавезан за сваки разред. Ученици се уписују пре почетка школске године, односно, након завршеног разреда у одређеном испитном року.

Поделите на: