Close

Музички сарадник

Сваки ученик који заврши основну музичку школу, на било ком одсеку, може да полаже пријемни испит за овај образовни профил. Постоји могућност уписа и без претходно завршене основне музичке школе или са непотпуном основном музичком школом. У том случају се прво полаже испит за ниво основног музичког образовања (диференцијални испит), по програму за основну музичку школу.

Школовање на овом образовном профилу у средњој музичкој школи траје четири године.

Главни предмет је Солфеђо. Од стручних предмета током школовања ученици ће добити и потребна знања из предмета: хор, хармонија, историја музике, контрапункт, етномузикологија, музички облици…Поред стручних предмета, ученици похађају наставу и из општеобразовних предмета.

Успешним полагањем матурског испита ученик стиче звање: музички сарадник – теоретичар.Након завршене средње музичке школе на теоретском одсеку, пружају се различите могућности за даље школовање. Наши ученици са успехом полажу пријемне испите на музичким академијама у Србији и у иностранству.

Смерови на којима могу да наставе даље музичко образовање су: музичка педагогија, компоновање, дириговање, музикологија и етномузикологија. Даље школовање је могуће наставити и на другим факултетима уз полагање пријемних испита. После завршетка факултета, пружа им се могућност да буду сарадници у медијима и културним институцијама, или да се определе за педагошки рад.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

У средњој музичкој школи настава се изводи као индивидуална, групна и разредна. час траје 45 минута.

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

• Индивидуална настава: Клавир

• У групама од 2 ученика: Хорске партитуре

• У групама од 4: Хармонска пратња

• У групама од 5 до 8 ученика: Солфеђо, Хармонија, Музички облици, Контрапункт, Дириговање, Увод у компоновање и Аранжирање

• У групама од 9 до 16 ученика: Историја музике са упознавањем музичке литературе, Национална историја музике, Музички инструменти, Етномузикологија

• У групама до 30 ученика: Хор

Поделите на: