Close

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поштовани ученици и њихови родитељи,

према Календару Министарства просвете у петак 14. јуна 2024. године,  у временском периоду од 8-16 часова, потребно је доставити документацију, како би се формирала коначна ранг листа за упис у први разред СМШ за школску 2024/2025. годину. Од докумената је потребно доставити:

  • Оригинална сведочанства из ОШ (шести, седми и осми разред);
  • Оригинална сведочанства из ОМШ и то:
  • Четвртог, петог и шестог разреда за шестогодишње образовање;
  • Трећег и четвртог разреда за четворогодишње образовање (неопходно је да ученици понесу и ђачку књижицу како би се остварио увид и утврдио успех на крају другог разреда);

Изузетно, ученици који нису завршили ОМШ већ полагали испит на ниво основне музичке школе, достављају само сведочанста из ОШ.

УПИС У СМШ

У понедељак 24. 06. 2024. године, у временском периоду од 8 до 16 часова, вршиће се упис ученика у први разред средње музичке школе. За упис ученика, потребно је:

  • Попунити пријаву за упис у средњу школу (пријава се преузима и попуњава у школи);
  • Доставити извод из матичне књиге рођених;
  • Доставити уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању;
  • Лекарско уверење испуњености здравствених услова за упис у средњу школу;

Напомена:  У извештају лекара о испуњености здравствених услова за упис у средњу школу, ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених  услова потребно је да лекар специјалиста наведе да су испуњени одређени критеријуми. Посебни здравствени услови исказани су словним ознакама које значе:

За вокално-инструментални одсек, образовни профил музички извођач класичне музике:

а0 – очуван вид очуван вид: може да прочита текст из часописа са или без оптичке корекције, може да прочита датум на календару на удаљености од 3 метра;

б2 – посебни захтеви за чуло слуха* посебни захтеви за чуло слуха*: кандидат чује звучне фреквенције од 126 Hz до 8192 Hz, са евентуалним губитком до 20 dB(A). Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија;

д1.1 – нормална функција горњих екстремитета нормална функција горњих екстремитета: подразумева очувану активну покретљивост свих зглобова обе руке до физиолошких амплитуда;

За одсек музички сарадник:

а0 – очуван вид очуван вид: може да прочита текст из часописа са или без оптичке корекције, може да прочита датум на календару на удаљености од 3 метра;

б2 – посебни захтеви за чуло слуха* посебни захтеви за чуло слуха*: кандидат чује звучне фреквенције од 126 Hz до 8192 Hz, са евентуалним губитком до 20 dB(A). Ознака са звездицом (*) упућује да је за ове образовне профиле потребна аудиометрија;

Поделите на: