ПОДСЕТНИК ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ПОДСЕТНИК ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ПОДСЕТНИК ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Према календару активности за спровођење пријемног испита и уписа ученика у средњу музичку школу за школску 2022/23. годину и Правилника о упису ученика у средњу школу, ученици који немају завршену основну музичку школу полажу испите за ниво основне музичке школе, у следећим терминима:

  • Главни предмет, понедељак, 16. мај у 10 часова;
  • Теорија музике, уторак, 17. мај у 10 часова;
  • Солфеђо, уторак, 17. мај у 11 часова;

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:

1) солфеђо – 10 бодова;

2) теорија музике – 10 бодова;

3) главни предмет: инструмент, односно певање – 10 бодова;

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

Поделите на: