Close

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Поштовани ученици и реодитељи,

према Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја у петак 02. 07. 2021. године, у временском периоду од 8 до 16 часова, вршиће се упис ученика у први разред средње музичке школе. За упис ученика, потребно је:

  • Попунити пријаву за упис у средњу школу (пријава се преузима и попуњава у школи).
  • доставити извод из матичне књиге рођених.
  • доставити уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању.
  • Лекарско уверење испуњености здравствених услова за упис у средњу школу.

Напомена:  У извештају лекара о испуњености здравствених услова за упис у средњу школу, ради јединственог тумачења и процењивања посебних здравствених  услова потребно је да лекар специјалиста наведе да су испуњени одређени критеријуми. Посебни здравствени услови исказани су словним ознакама које значе:

За вокално-инструментални одсек, образовни профил музички извођач класичне музике:

а1- нормалан вид на близину

б1- нормалан слух (за овај образовни профил је потребна аудиометрија)

д1- нормална функција горњих екстремитета

д3- нормална функција кичменог стуба

За одсек теорије музике:

а1- нормалан вид на близину

б1- нормалан слух (за овај образовни профил је потребна аудиометрија)

У Чачку,                                                                                                           Директор школе

07.06. 2021.                                                                                                       Јован Тошић

Поделите на: