Close

Издвојена одељења

Музичка школа своју делатност обавља у матичној школи и четири издвојена
одељења:
– издвојено одељење Горњи Милановац
– издвојено одељење Гуча
– издвојено одељење Лучани
– издвојено одељење Мрчајевци

Поделите на: