Close

Александар Бјелић

Александар Бјелић рођен је 1974. године. У Музичкој школи  ,,Др Војислав Вучковић“ запослен је као професор физичке културе. У просвети има 18 година радног стажа.