Close

Александар Јеринић

Александар Јеринић

Александар Јеринић, рођен је 29.12.1978. године. Звање дипломирани музички педагог
стекао је а ФМУ у Београду. У Музичкој школи ,,Др Војислав Вучковић” у Чачку запослен је од
2007. године као професор солфеђа у нижој школи и као професор хармоније у средњој школи.
Са својим ученицима освојио је више награда на разним такмичењима из солфеђа, теорије
музике и хармоније. Радио је као музички сарадник у Дому ученика у Чачку, где је са музичком
секцијом, између осталих награда, освојио и прво место на републичком такмичењу домова
ученика. Поред педагошког посла бави се и компоновањем музике. Аутор је школске химне.