Close

Александра Вучковић

Алексанра Вучковић рођена је 1980. године. У Музичкој школи  ,,Др Војислав Вучковић“ запослена је као професор српског језика и књижевности. Као наставник и професор у основним и средњим школама ради од 2007. године.