Close

Братислав Лукић

Братислав Лукић рођен је 1963. годне. После основне и средње музичке школе, завршио је Музичку академију у Сарајеву. Од 1987-1993. године радио је као наставник виолине у Музичкој школи  ,,Др Војислав Вучковић” у Чачку. Своју даљу професоналну каријеру наставио је као директор Музичке школе у Ужицу у пероду од 1993-2001. године. Од 2005. године поново је запослен у Музичкој школи у Чачку као наставник виолине. Са својим ученицима освајао је бројне награде на Фестивалима музичких школа.