Close

Виола

Виола

Виола је инструмент по облику и техници сличан виолини, само нешто већи. Главне разлике између виолине и виоле су мелодијски распон, боја и улога у музичким делима. Код виоле је горња граница висине тона c3 у оркестарском извођењу, а у солистичком достиже и до а3, а доња с(мало) (док је код виолине г(мало). Виола је мање виртуозан инструмент, а тон одликују тамније и сетније боје од виолине.

Постоји још једна разлика између ова два инструмента, а то је нотација. Код виоле запис нота се врши у alt-C кључу (понекад и у виолинском), док се код виолине врши само у виолинском.

Виола је претежно оркестарски и камерни инструмент. Соло литература јој је оскудна. Волфганг Амадеус Моцарт је компоновао Концертну симфонију за виолу и виолину, а Хектор Берлиоз је написао симфонију Харолд у Италији за соло виолу. Такође постоје концерти Анрија Касадоа у стилу Георг Фридрих Хендла и Јохан Кристијан БахаЈохан Себастијан БахаБела БартокаФранц Антон Хофмајстера за виолу.

По материјалу и грађи, виола је слична виолини, али нешто већа и различитијих пропорција. У просеку, тело највеће стандардне виоле је 3 до 10 центиметара дуже од виолине, а дужина јој у просеку износи око 40 центиметара. Тела малих виола произведених за децу обично су дуге до свега тридесетак центиметара што је једнако виолини преполовљене дужине, али често се на виолину стављају жице намењене виоли (C, G, D i A) јер нека деца не би могла руковати виолама великих димензија. За разлику од виолине, виола нема једну стандардну величину. Тело виоле требало би бити дуго око 53 центиметра како би акустички било идентично виолини, али због тих великих димензија било би је непрактично свирати на начин свирања виолине. Виолисти су вековима експериментисали с величином и обликом виоле, као и врстом жица и градивног дрвета како би произвели виоли својствен звук.