Close

Дарко Јокић

Дарко Јокић рођен је 1979. године. По занимању је мастер дипломирани музички педагог. Као наставник у Музичкој школи ма 15 година радног искуства. Тренутно је запослен као наставник солфеђа у издвојеном одељењу у Лучанима.