Close

Драгана Вељковић

Драгана Вељковић рођена је 1969. године. Високо музичко образовање стекла је на Факултету музичких уметности у Београду. До сада има 24 године радног искуства у просвети.