Close

Контрабас

Контрабас

Контрабас је највећи и по регистру најдубљи гудачки инструмент са четири жице (некада је имао три).  Припада групи гудачких инструмената као и виолинавиолавиолончело и бегеш. По структури је сличан виолончелу, има четири, мада повремено и пет жица.

Контрабас је стандардни члан гудачке секције оркестра, заједно са виолинама, виолом и виолончелом, као и концертног бенда, а појављује се у кончертима, соло и камерној музици у западној класичној музици.