Close

Маријана Чворовић

Маријана Чворовић

Чворовић Маријана рођена је 1980.године.Звање дипломирани музички педагог стиче на Факултету музичке уметности у Београду.
Од 2006. године запослена је на месту професора солфеђа са теоријом музике и клавира у Музичкој школи”Др Војислав Вучковић “у Чачку.