Close

Мирела Меселџија

Мирела Меселџија је рођена 1961. године.

Завршила је Музичку академију у Београду-одсек општа музичка педагогија.  До сада има 35 година радног искуства. Током свог професионалног рада је предавала солфеђо, теорију музике и упоредни клавир.