Close

Момчило Максимовић

Момчило Максимовић рођен је 1974. године. Своје музичко образовање стекао је на
Музичкој академији у Сарајеву. У Музичкој школи ,,Др Војислав Вучковић" у Чачку ради од 1996.
године. Тренутно је запослен као наставник хармонике у издвојеном одељењу у Горњем
Милановцу. Са својим ученицима је учествовао на такмичењима и освајао бројне награде:
Међународно такмичење у Смедереву, друга награда
Међународно такмичење у Ужицу, друга награда
Такмичење у Лазаревцу и Београду, прва награда.