Close

Софија Станковић

Софија Станковић рођена је 1975. године у Чачку. У Музичкој школи  ,,Др Војислав Вучковић“ у Чачку ради као професор клавира.