Close

Сузана Марочик

Сузана Марочик рођена је 1963. године. Дипломирала на Факултету музичке уметности у Београду. Од 1986. године у Музичкој школи ,,Др Војислав Вучковић” у Чачку ради као професор флауте, а од 2009. године је и редовни професор на  Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

Године 1996. и 2002. добитник је награда за изузетна педагошка остварења Удружења музичких и балетских педагога Србије; Њени ученици су освајали бројне награде на такмичењима: 14 специјалних-100 поена; 15 Лауреата; 91 прва награда ; 19 других награда; 5 трећих награда;

Током њеног досадашњег педагошког рада, 29 ученика је наставило своје даље музичко образовање у средњим музичким школама и музичким академијама.

Бави се и издавачком делатношћу: збирке композиција ,, Лондонска трија” Ј. Хајдна и ,, Флаутска Трија” Ј. С. Баха; скрипта ,,Методика флауте” и уџбеник ,, Методика наставе флауте;

24 пута је била учесник у раду жирија флаутских такмичења. Одржала је 5 семинара.