Close

Тијана Вукосављевић

Тијана Вукосављевић

Тијана Вукосављевћ рођена је 1991. године. Након  средње музичке школе ,,Др Војислав Вучковић” у Чачку завршила је Факултет музичке уметности  у Београду (основне и специјалистичке студије)- студијски програм Науке о музичкој уметности –  модул музичка теорија. Школске 2018/2019. године уписала је докторске академске студије на истом студијском програму.

Током студирања бавила је се истраживачком делатношћу и објавила следеће радове:

Ефекатконтраста тоналних површина у Четвртој симфонији Густава Малера, у Зборник радова студената одсека за музичку теорију св.2/2018, ур. др Гордана Каран, 2018.

Успешност ученика и студената у опажању контраста тоналитета, у Музички идентитети – тематски зборник, Двадесети Педагошки форум сценских уметности, ур. др Милена Петровић, 2018.

Током  2012. и  2013. године бавила је се волонтерским радом на  Радио-телевизији Србије 2,  и радила као музички сарадник  Емисије „Недељом увече“. Поред тога,  на Факултету музичке уметности у Београду била је ангажована у настави. Од 2016. године ради као наставник теоретских предмета и упоредног клавира у Музичкој школи “Др Војислав Вучковић” у  Чачку.