Close

Јелена Ратковић

Јелена Ратковић рођена је 1979. године. Факултет музичких уметности завршила је у Београду-теоретски смер. Од 2002. године запослена је као наставник у Музичкој школи ,,Др Војислав Вучковић” у Чачку. Током досадашњег педагошког рада, са својим ученицима је учествовала на разним такмичењима из солфеђа и музичких облика за нижу и средњу музичку школу.