Close

Јелена Швабић

Јелена Швабић рођена је 1980. године. Завршила је Филозофски факултет у Београду, смер Филизофија.

Као професор филозофије у средњим школама има 13 година радног искуства.