Close

Основна музичка школа

Основна музичка школа

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест година и
четири године у зависности од врсте инструмента, у два образовна циклуса.
Програм наставе и учења у основној музичкој школи изводи се индивидуално
(настава инструмента и певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, групног
певања, групног свирања оркестра, хора и камерне музике).
У првом циклусу шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког
образовања и васпитања час индивидуалне наставе и групног певања траје 30 минута. Час
упоредног клавира за ученике соло певања траје 45 минута. У другом циклусу часови
групне наставе и сви остали часови индивидуалне наставе трају 45 минута.
У основној музичкој школи у Чачку, ученици се могу определити за свирање
следећих инструмената: клавир, труба, флаута, кларинет, саксофон, хармоника, харфа,
гитара, виолина, виолончело и соло певање.