Close

Соло певање

Соло певање

Соло певање
Људски глас, један је од најизузетнијих атрибута којим је природа подарила човека.
А када се на леп глас и музички таленат надовеже још и школовање гласа, овај природни
инструмент постаје још изузетнији.
Људски глас, за разлику од класичних музичких инструмената, не познаје старосна
ограничења када је у питању почетак школовања. Разлог за то јесте чињеница да људски
глас сазрева и показује своје праве одлике тек у наведеном узрасту, па самим тим тек тада
постаје спреман и за савладавање техника певања. Осим што особа мора да има довољно
година, потребно је да има и одговарајуће способности, па на пријемном испиту стручна
комисија код сваког кандидата процењује читав комплекс предиспозиција (интонацију,
ритам, хармонски слух, музикалност, глас, психофизичке способности,
комуникативност…).
Школовање на одсеку за соло певање у музичкој школи траје укупно осам година, од којих
прве четири одлазе на основно, а остале четири на средње музичко образовање. Након
успешно завршене основне музичке школе, ученици полажу пријемни испит за упис у
средњу школу, а након успешно завршене средње школе могу да конкуришу за пријем на
Факултет музичке уметности, или на неку другу академију, односно конзерваторијум.
Наставу на одсеку за соло певање чине индивидуални часови певања, на којима се стичу
знања о основама класичне вокалне технике и дисања. Наравно, кључан је рад на
интерпретацији задатих музичких дела (од старих италијанских мајстора, до композитора
XX века), која се изводе уз пратњу клавирског сарадника. За будућег певача, важан је и рад
на савладавању сценског покрета, али и стицање искуства пред публиком. Зато је
ученицима током школовања омогућено да редовно наступају на интерним јавним
часовима, на такмичењима, семинарима, као и концертима у школи и ван ње. Поред часова
певања, ученици су обавезни да савладају и програм из других музичких предмета као што
су солфеђо, музичка теорија, упоредни клавир, камерна музика…