Close

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

ДатумВремеАктивност
12-15.04.    08.00-24.00      ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПРЕКО Е-УПРАВЕ  
15-16.04.   У ШКОЛИ09.00-16.00  ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НЕПОСРЕДНО У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ КОЈА СПРОВОДИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОДНОШЕЊЕМ ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА НИВОА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
12-16.04. У НАДЛЕЖНОЈ ШКОЛСКОЈ УПТРАВИ ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СТАРИЈЕ ОД 17 ГОДИНА И ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТАЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
СРЕДА 28. АПРИЛ10.00ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ – главни предмет
ЧЕТВРТАК 29. АПРИЛ10.00ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ – теорија музике
11.00ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – солфеђо
ЧЕТВРТАК 29. АПРИЛОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ПЕТАК 07.МАЈ10.00 – 20.00ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)
СУБОТА 08.МАЈ10.00ДИКТАТ (Теоретски одсек, Музичка продукција)  
10.00СОЛФЕЂО  (Вокално-инструментални одсек)
11.00ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду звука звука)
НЕДЕЉА 09.МАЈ    10.00 – 20.00УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду звука звука) Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека  полажу солфеђо и теорију  по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ)
УТОРАК 11.05.ДО 08.00ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
УТОРА-ЧЕТВРТАК 11-13.05.08.00-16.00ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
СРЕДА 19.05.ДО 08.00КОНАЧНИ  РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ЧЕТВРТАК 17.06.08.00-16.00ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ПЕТАК 18.06.ДО 08.00КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ПЕТАК 02.07.08.00-16.00УПИС УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ  И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
Поделите на: