Close

Обавештење за ученике који су полагали пријемни испит за упис у први разред СМШ

Обавештење за ученике који су полагали пријемни испит за упис у први разред СМШ

Обавештење за ученике који су полагали пријемни испит за упис у први разред СМШ

Драги ученици,

Школска комисија објављује листу са прелиминарним резултатима пријемног испита на дан одређен Календаром активности у школи (уторак, 11. мај 2021. године до 8 часова), у складу са прописима којима је уређена заштита података о личности. Прелиминарни резултати ће бити објављени на огласној табли школе.

За упис у музичку школу, одсек вокално – инструментални кандидати су полагали пријемни испит из два дела и то: инструмент, односно соло певање и солфеђо са теоријом музике и могли су да остваре највише 300 бодова на пријемном испиту (200 бодова за инструмент, односно певање и 100 бодова из солфеђа са теоријом музике). Сматра се да је кандидат ПОЛОЖИО пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

За упис у музичку школу, теоретски одсек кандидати су полагали пријемни испит из три дела, и то: писмени и усмени испит из солфеђа и тест из теорије музике, и могли су да остваре највише 300 бодова на пријемном испиту (по 100 бодова на сваком делу). Сматра се да је кандидат ПОЛОЖИО пријемни испит у СМШ ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа. 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Кандидат или родитељ, односни други законски заступник има право на увид у тест. Увид у тестове и улагање приговора на прелиминарне резултате се врши у Музичкој школи, где су ученици и полагали пријемни.  Увид у тестове омогућава школска комисија која дежура у школи у периоду уторак-четвртак (11-13. мај 2021. године ) од 8-16 часова. Уколико кандидат сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник кандидата, има право да уложи приговор. Родитељ или други законски заступник кандидата, има право да уложи писмени приговор школској комисији после увида у тест на датуме у времену који је предвиђен Календаром активности.

Коначни резултати пријемног испита биће објављени у школи у којој се полагао пријемни испит у складу са Законом о заштити података личности у периоду који је одређен Календаром активности; среда, 19. мај 2021. године до 8 часова.    

У Чачку,                                                                                                              Директор школе

10. мај  2021.године                                                                                          Јован Тошић    

Поделите на: