Close

Подсетник за будуће средњошколце

Подсетник за будуће средњошколце

Подсетник за будуће средњошколце

-пријава за полагање пријемног испита обаваља се електронском путем од 12. до 15. априла
2021.(погледати обавештење на сајту школе)
-пријаве у паприној форми(уколико неко није у могућности да се пријави електронским путем)
обавља се у секретаријату школе 15. и 16. априла у времену од 8 до 14 часова
-припремна настава за полагање пријемног испита у нашој школи започета је од 1.3. 2021.(погледати
обавештење на сајту школе)
-пријемни испит за Средњу музичку школу по календару МПНТР је у периоду од 7. до 9. маја 2021.

Поделите на: