Close

Средња музичка школа

Средња музичка школа

Музичка школа ''Др Војислав Вучковић'' из Чачка спроводи делатност средњег
музичког образовања и васпитања према Наставном плану и програму за подручје рада
култура, уметност и јавно информисање. У средњој музичкој школи ''Јосиф Маринковић''
постоје два различита одсека:
1. ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК
2. ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

По завршетку школовања ученици добијају звање у односу на образовне профиле
који су прописани за појединачне одсеке:

1. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
2. МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

У средњу музичку школу уписују се кандидати који су претходно положили
пријемни испит, а број ученика који се могу уписати одређује Министраство просвете,
науке и технолошког развоја за сваку школску годину.
Средње музичко образовање и васпитање траје четири године. Настава се реализује
у виду разредне, одељенске, групне и индивидуалне. Ученици свих одсека похађају
општеобразовне и стручне предмете. Општеобразовни предмети су заједнички за све
одсеке.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *