Close

Упутство у вези са процесом полагања пријемног испита

Упутство у вези са процесом полагања пријемног испита

Поштовани  ученици,

У наставку текста се налази упутство у вези са процесом полагања пријемног испита, поступцима и редоследом радњи код полагања.

  • Време почетка пријемног испита одређено је Календаром активности, на читавој територији Републике Србије, у трајању како је то предвиђено програмом за полагање пријемног испита (Распоред активности за полагање пријемних испита налази се на сајту школе и огласној табли школе).
  • Идентификација ученика врши се помоћу оверене ђачке књижице, са уписаним идентификационим бројем ученика, и залепљеном сликом ученика који приступа полагању пријемног испита. Ученици су дужни да пре почетка испита дају на увид књижицу дежурном наставнику. Ово се односи на све делове испита којима ученици приступају.
  • Потребно је да ученици дођу до школе 45 минута пре почетка полагања пријемног испита, како би дежурни наставник могао да их прозове, идентификује и упути на место полагања.
  • Ученици на месту полагања испита поред ђачке књижице могу имати само обичну оловку, односно хемијску оловку за тест из Теорије музике, гумицу и флашицу са водом. Све остале ствари, укључујући мобилне телефоне, треба да одложе пре почетка полагања пријемног испита.
  • Ученици који полажу пријемни на два одсека, полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ.
  • Сви који бораве у школи, дужни су да носе заштитне маске и одржавају физичку дистанцу у циљу очувања епидемиолошки безбедне средине за све.
  • Родитељима, односно законским заступницима ученика и предметним наставницима није дозвољено присуство у школи за време полагања пријемног испита без посебне дозволе (када је одрасла особа у својству личног пратиоца или асистента ученику са сметњама у развоју и инвалидитетом).

У Чачку,                                                                                                           Директор школе

5.5.2021. године                                                                                                Јован Тошић

Поделите на: