Close

УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА

УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021 години као и Закључком Кризног штаба о усвајању истог, донетог на седници одржаној 11.08.2020.године, а све у условима током трајања пандемије COVID – 19, директор Школе уз сагласност Наставничког већа доноси

 

УПУТСТВО О МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА, ПРЕ, ТОКОМ И НАКОН НАСТАВЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК

 

• Препорука је да родитељи, старатељи односно пратиоци ученика не улазе у школски објекат. Ученике млађег узраста ће преузети дежурни наставник.
• Родитељи/старатељи ученика су у обавези да пре доласка у Школу изврше контролу телесне температуре и општег здравственог стања ученика
• Обавезан је пролазак кроз постојећу дезо-баријеру, која је постављено непосредно испред улаза у објекат
• Дежурни наставник ће свакодневно вршити конролу телесне температуре свих запослених и оних ученика чији родитељи/старатељи нису извршили контролу исте пре доласка у Школу, уз могућност да уколико утврди постојање повишене телесне температуре има право да запосленог и ученика врати са посла односно наставе
• Ученици су у обавези да пре и након часа дезинфикују руке са дезинфекционим средством које се налази у свакој учионици као и да након одржаног часа помогну предметном наставнику да се изврши адекватна дезинфекција инструмента и намештаја у учионици
• Током боравка у школскм објекту обавезно је ношење маске односно визира то тако што маска покрива нос, уста и браду. Може се користити било која врста маске: хируршка, епидемиолошка или платнена.
• Током трајања часа ученик може да скине маску само уколико не говори у том тренутку
• Боравак у ходницима школе приликом чекања на почетак часа подразумева одржавање безбедне дистанце (најмање 1,5м)
• У објекту школе ученицима није дозвољено конзумирање хране ни пића. Препоручује се да ученици од куће понесу храну и пиће и, када то услови дозволе, исте конзумирају у дворишту Школе
• Забрањен је излазак ван школског дворишта у току трајања наставе
• Приликом коришћења топалета, у исти улази онолико особа колико има кабина (2) док остали чекају испред уз поштовање физичке дистанце
• Обавезно је редовно чишћење школских просторија свакодневно након завршетка преподневне и послеподневне смене, које ће обављати помоћне раднице – чистачице, а што подразумева проветравање, механичко чишћење и дезинфекцију школских клупа, столова, столица, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, WC шоље, водокотлића, лавабоа, квака, ручки на прозорима и то искључиво средствима на бази 70% алкохола

Мере уколико се симптоми појаве код запослених и ученика током боравка у Школи:
• Запослени са симптимима болести се одмах јавља у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља а Школа о томе обавештава завод за јавно здравље
• При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције код ученика, дежурни наставник ће му одмах ставити маску и сместиће га у COVID – 19 просторију која се налази поред Концертне сале а која је у потпуности опремљена за заштиту изолованог као и свих других ученика као и запослених. Дежурни наставник ће одмах обавестити родитеље/старатеље ученика и завод за јавно здравље. До доласка родитеља/старатеља дежурни наставник ће уз маску/визир и рукавице, бринути о ученику у соби за изолацију. Након одласка ученика, соба за изолацију ће се очистити и дезинфиковати.

НАПОМЕНА: У случају непоштовања наведених безбедносних мера, према запосленом, ученику и родитељу/старатељу биће предузете све законом утврђене мере

 

Д и р е к т о р

Поделите на: